Boka en OVK-besiktning

Boka en OVK-besiktning

Visste du att OVK-besiktning står för obligatorisk ventilationskontroll, en besiktning eller kontroll som alla byggnader regelbundet ska göra. För att veta vilken sotare eller besiktningsfirma man ska anlita har vi samlat några tips och råd som man ska tänka på före besiktningen för att det ska gå så smidigt som möjligt och att man blir godkänd.

 

Det är fastighetsägaren ansvar att en OVK-besiktning genomförs i de intervaller som gäller för byggnadstypen. Oavsett vem det är som nyttjar byggnaden så är det ditt ansvar.
I en bostadsrättsförening är det föreningen som ansvarar för besiktningen såvida du inte själv utfört något typ av förändring eller renovering i din lägenhet som påverkar ventilationen. Isåfall är det du som äger bostaden ansvar. Då måste man besikta arbetet så att det står rätt till och få intyg på att det utförts rätt och är godkänd.
De enda byggnader som är fråntagna kravet på OVK-besiktning är privatbostäder för en eller två familjer som endast har självdrag eller mekanisk frånluftsventilation utan återvinning av värme.

Det finns vissa regler som ska följas och det är hur ofta OVK-besiktningar ska genomföras.
Hur ofta det ska utföras beror på din byggnad, vilken typ av byggnad det gäller och även vilket slags ventilationssystem som är installerat i den.

Det som gäller:
Skolor, förskolor, flerbostadshus, kontorsbyggnader då gäller det vart 3:e år.
Flerbostadshus, kontorsbyggnader eller liknade med F-, FX- eller S-ventilation då gäller vart 6:e år.

Att välja rätt besiktningsfirma med rätt behörighetsnivå
Se till att du väljer ett företag som har rätt behörighet för din byggnad. Det finns två olika behörighetsnivåer för en OVK-kontrollant: K och N.
Besiktningsmän med behörighet K får utföra OVK i byggnader med alla slags ventilationssystem.
Besiktningsmän med behörighet N får endast utföra OVK-besiktningar med S-, F- och FX-ventilation samt i en- och tvåbostadshus med FT- eller FTX-ventilation.

Hitta rätt firma i ditt område OVK Göteborg är den jag kan rekommendera och som har den behörighet för att kunna utföra jobbet.

Stäng meny